Facadestilladset skal tilpasses det enkelte hus. Der skal måles op til hver enkelte opgave, så vi kan fastlægge pris for opsætning, nedtagning og daglig leje. Det er selvfølgelig også af betydning, om stilladset skal bruges til at male facade fra. Her er kravet, at stilladset skal være 600 mm bredt. Hvis stilladset skal bruges i forb. med udskiftning af vinduer, er kravet at stilladset skal være 1200 mm bredt.

Ved udførelse af tagrenovering, skal stilladset ved tagfod være 1200 mm bredt og i gavl 600 mm bredt. Ved tagrenovering kan man også rejse et tårn til aflæsning af materialer fra kran, så der er mindre transportvej. Ved nedtagning af eksisterende tagmaterialer af tagsten, kan man også opsætte nedfaldsrør for at undgå at det støver eller at andre kommer til skade. Skriv eller send en mail og få et tilbud.

facade stillads