Specialstilladser er ofte nødvendige til industrivirksomheder, hvor pladsen mellem maskiner og lignede er trang og produktionen ikke må gå i stå under arbejdet. Det kan også anvendes hvis underlaget ikke er bæredygtig, eller hvis der skal graves hvor stilladset står. Så hænges stilladset op på væggen, eller bygges oppefra ned, som et hængestillads.

Specialstilladser kan også være en overdækning monteret på I-jerns bjælker på taget af en bygning, så man har facaderne fri til andet arbejde fra f.eks. lift eller skyclamber.

special stilladser
Niels Christian Hertzum Sikkerhedsrækværk Koldinghavn

Svært stål stillads bruges til alle former for stillads, da det består af enkelte komponenter som kan tilpasses og bygges sammen efter behov. Det gør at det både kan bruges til facaderenovering, tagudskiftning udskiftning af større vinduespartier eller rundt om, og inde, i tanke/siloer.
Stilladset kan bygges op, så det bliver et kl. 6 stillads, hvilket betyder at det kan belastes med 600kg/m2.

Afhængig af pladsforholdene, kan svært stålstilladser bygges i bredder fra 300mm og op til 3000mm, hvilket også gør det egnet til platforme samt aflastnings-/materiale tårn.

Vi bygger også vores adgangsveje/trappetårne i svært stål stillads, hvilket giver en stabil trappeopgang med minimal forankring i facaden, så denne ikke skades mere end højst nødvendigt.