Specialstilladser er ofte nødvendige til industrivirksomheder, hvor pladsen mellem maskiner og lignede er trang og produktionen ikke må gå i stå under arbejdet. Det kan også anvendes hvis underlaget ikke er bæredygtig, eller hvis der skal graves hvor stilladset står. Så hænges stilladset op på væggen, eller bygges oppefra ned, som et hængestillads.

Specialstilladser kan også være en overdækning monteret på I-jerns bjælker på taget af en bygning, så man har facaderne fri til andet arbejde fra f.eks. lift eller skyclamber.

Niels Christian Hertzum Madsnæsø Bropiller For Per Årsleff